ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η Δυτική Μακεδονία, με συνεχή κατοίκηση από τα Παλαιολιθικά Χρόνια, ήταν από τον 7ο π.Χ. αιώνα το βασίλειο της Άνω Μακεδονίας και αποτελούνταν από τα κρατίδια της Ελίμειας...
Close